Община Ивайловград съобщава на всички производители на винени сортове грозде, регистрирани в „Лозаро-винарска камара” и във връзка със стартирането на кампанията по гроздобер 2017 г.,че в периода 18. 09 и 19.09.2017 г. в  Туристически информационен център  /ТИЦ/-Ивайловград ще присъства служител на  НАЦИОНАЛНАТА ЛОЗАРО-ВИНАРСКА КАМАРА/НЛВК/ , гр.Сливен за издаване на задължителните сертификати за произход  на гроздето, съгласно  чл. 10 , ал. 2 от Закона за виното и спиртните напитки.      

 

                Регистрираните лица е необходимо да представят документ от последна регистрация.