СЪОБЩЕНИЕ

 

      С оглед постигането на добри резултати по отношение информираността на гражданите за работата и функциите на органите на съдебната власт и повишаване доверието на обществеността в съдебната система, на 27.09.2017 г. в Районен съд-Ивайловград ще се проведе "Ден на отворените врати", като достъпът на граждани до съда е неограничен.