anketa 1 godina 2Приключи допитването до жителите на Община Ивайловград, във връзка с първата година от мандата на Общинска администрация, оглавявана от г-жа Диана Овчарова. Пред всички служители на Общинска администрация вчера беше разпечатана урната, в която всеки имаше възможност да пусне попълнената си анкетна карта. За улеснение на гражданите анкетата беше достъпна и в общинския сайт. Мнението си дадоха 262-ма души 168 от които на хартия и 94 чрез общинския сайт. Резултатите бяха сумирани и обобщени с участието на всички служители. Целта на анкетата беше да събере мнения и оценки, които да дадат ориентир за нивото на удовлетвореност у жителите на общината от работата на Общинска администрация. Най-голям процент от запитаните 33,6% са оценили като отлична работата на Общинска администрация, 7,6% пък са дали най-ниската оценка „Много лошо”. 21,4% са дали оценка „Много добро”, 22,1” – „Добро”, 4,6 – „Не лошо”, 6,1 – „Лошо”, а 3,8% нямат мнение.

79% от анкетираните са посочили проектите, които създават работни места като най-полезни за община Ивайловград. 16,8% пък смятат инфраструктурните проекти за най-важни, а 10,3% са посочили социалните проекти като най-полезни. Сумата от процентите е по-голяма от 100%, тъй като респондентите са посочили повече от един отговор.

В анкетната карта жителите на общината имаха и възможност да дадат мнения, препоръки и съвети.

Ръководството на Общинска администрация благодари на всички отзовали се граждани.

anketa-1-godina-vupros-1anketa-1-godina-vupros-2