НОВИНИ

ФЕСТИВАЛ НА ТРАДИЦИОННИТЕ ХРАНИ, ПОМИНЪК И ЗАНАЯТИ „НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА ТРАКИЯ” 03-04.09.2016Г. ИВАЙЛОВГРАД

24 Август 2016
ФЕСТИВАЛ НА ТРАДИЦИОННИТЕ ХРАНИ, ПОМИНЪК И ЗАНАЯТИ „НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА ТРАКИЯ” 03-04.09.2016Г. ИВАЙЛОВГРАД

За пета поредна година ИК на местната общност, Община Ивайловград и НЧ „Пробуда 1914’’ Ивайловград организират Фестивал на традиционните храни, поминък и занаяти „Нематериалното културно наследство на Тракия”. Ако Вие сте...